Kongreye Geri Sayım

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Yoğun Bakım’a sevdalı, özveri ile çalışan siz değerli meslektaşlarımızı bir araya getirmeyi, hem bilimsel hem de sosyal paylaşımlarda bulunmayı hedefleyen Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği 16. Yıllık Kongresi, 13-16 Kasım 2019’da, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Bilimsel Komitemiz ve Genç Yoğun Bakımcılar Komisyonu, Hemşire Komisyonu ve fizyoterapist üyelerimizin da katkısı ile hazırlamış olduğumuz bilimsel programımızda yoğun bakımlarda sık karşılaşılan durumlar, tanı ve tedavilerinin yanı sıra yoğun bakım alanındaki yeni gelişmelerin ve çalışmaların da tartışılması hedeflendi. Geçen sene ilki düzenlenen ve alanında uzman kişiler ile günlük pratik uygulamalarının tartışıldığı ‘Nasıl Yapıyorum?’ oturumlarının bu sene de ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Ayrıca hakem değerlendirmesi sonrasında başarılı olan bildiriler dinlenerek, tartışılma fırsatı bulacaktır. Yabancı katılımcılarımız ile farklı ülkelerde ve bölgelerdeki yoğun bakım uygulamalarının tartışılacağı oturumumuzun da kongreye bir renk getireceğine ve bölgemizdeki yoğun bakımcıları kaynaştıracağına inanıyoruz.

Yoğun bakımın bir ekip işi olduğu inancımızla ilişkili tüm disiplinlere yönelik oturumları planlamaya çalıştığımız kongremiz sizlerin de katkıları ile zenginleşecektir. Kongre boyunca düzenlenecek olan paneller, konferanslar, nasıl yapıyorum uygulamaları ve bildiri sunumları sırasında bilgilerimizi, deneyimlerimizi ve sorularımızı paylaşma ve tartışma olanağı bulacağız. Ayrıca Genç Yoğun Bakımcılar Komisyonu, Hemşire Komisyonu ve Fizyoterapi Komisyonlarının da toplantılarına katılma imkanı bulabileceksiniz. Ayrıca, bu kongre esnasında Genç Yoğun Bakımcılar Komisyonu seçimli olağan genel kurulu da gerçekleşecektir.

Bilimsel program yanı sıra stres atmak ve yoğun bakım sevdalılarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen sosyal program ile de keyifli bir zaman geçireceğinize inanıyoruz.

Geçen sene ‘Hep Birlikte, En İyiye’ sloganı ile başlayan kongremizden sonra, bu sene de aynı heves ve heyecanla kongremizi gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.


Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. N. Defne Altıntaş
Kongre Başkanı

Kurullar

16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi
Başkanı ve 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı Başkanı

Prof. Dr. N. Defne Altıntaş

16. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi
ve 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı Sekreteri

Prof. Dr. Müge Aydoğdu

Genel Başkan

Doç. Dr. Melda Türkoğlu

II. Başkan

Prof. Dr. Bilgin Cömert

Genel Sekreter

Prof. Dr. N. Defne Altıntaş

Sayman

Doç. Dr. Müge Aydoğdu

Üye

Prof. Dr. Murat Sungur

Üye

Prof. Dr. Arzu Topeli İskit

Üye

Doç. Dr. Sema Turan

Üye

Doç. Dr. Cenk Kıraklı

Üye

Doç. Dr. Ezgi Özyılmaz

İlan edilecektir.
İlan edilecektir.

Konu Başlıkları

SEPSİS

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU

o Fenotipleri, tedavi seçenekleri, mekanik ventilatör yönetimi

YOĞUN BAKIMDA ENFEKSİYON

o Mantar enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar, çoklu ilaç direnci, yeni antibiyotikler, yeni antifungaller …

AKUT BÖBREK HASARI

KARACİĞER YETMEZLİĞİ

o Kan purifikasyon sistemlerinin yeri

GASTROİNTESTİNAL DİSFONKSİYON

HEMATOLOJİK SORUNLAR

Atipik HÜS, TTP, yeni antikoagülanlar

METABOLİK SORUNLAR

NÖROLOJİK SORUNLAR

o Serebral perfüzyon, status, beyin ölümü

DONÖR BAKIMI

YOĞUN BAKIMDA BESLENME

o Pro-prebiyotiklerin yeri var mı?

o Özel ürünler, mikrobesinler

SIVI – ELEKTROLİT TEDAVİSİ

o Hiponatremi tedavisi

HAVAYOLU YÖNETİMİ

o Bronkoskopi, zor havayolu yönetimi, perkütan trakeotomi, trakeotomi kanülleri, trakeal stentler

OKSİJEN TEDAVİSİ ve MEKANİK VENTİLASYON

o Yüksek akım oksijen, ne zaman?, nemlendirme, farklı modlar/endikasyonlar

o Noninvaziv mekanik ventilasyon, yeni modlar, yeni yaklaşımlar

SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ

o Filtreler, antikoagülan seçimi, mod seçimi, doz planlanması

HEMODİNAMİK MONİTORİZASYON ve YÖNETİM

o Vazopresörler

ULTRASONOGRAFİ VE EKOKARDİYOGRAFİ

HEDEFE YÖNELİK VÜCUT SICAKLIĞI KONTROLÜ

o Endikasyonlar, hedefler, tedavi yönetimi

AKCİĞER MEKANİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

o Klinikte ölçümler nasıl ypaılabilir? Ölçümlerin klinik yansımaları

YENİLENEN KILAVUZLAR

YOĞUN BAKIMDA REHABİLİTASYON

o Yoğun bakımdaki yataklar önemli mi?

o Trakeotomili hastam nasıl konuşur?

o Hastama nasıl egzersiz yaptırabilirim?

o Elektrik stimülasyon

TRAVMA HASTASI

KARDİYOPULMONER RESUSSİTASYON, ARREST SONRASI BAKIM

ECMO/ ECCO2R UYGULAMALARI

ZEHİRLENMELER

YOĞUN BAKIMDA ANALJEZİ-SEDASYON

YAŞAM SONU KARARLARI

Bilimsel Program

Genel Bilgiler

Kongre Merkezi

Ela Quality Kongre Merkezi


Kongre Tarihi

13-16 Kasım 2019


Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.


Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir. Davet mektupları hiçbir suretle seyahat, konaklama ya da benzer bir muafiyet hakkını sağlamaz.

Katılım Belgeleri

Kongre kapanış günü kayıt - rezervasyon masalarından verilecektir


Yaka Kartları

Kayıt - rezervasyon masalarından kayıt işlemlerini tamamlayan konuklarımıza verilecek olan yaka kartlarının toplantılar süresince güvenlik açısından mutlaka takılması gerekmektedir.


Organizasyon Sekreterliği

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz.

Bildiri Özetleri• Bildiri kabulü 18 Mart 2019 tarihinde başlayacak olup, bildiri son gönderim tarihi 15 Eylül 2019’dur.

• Yoğun Bakım ile ilgilenen tüm hekim, hemşire ve fizyoterapistler bildiri göndermeye davetlidir.

• Bildiriler sadece internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderme linkine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

• Bildiri özetleri araştırma sonuçlarını ya da nadir görülen olgu ya da durumları tartışan olgu sunumlarını içermelidir. Derleme tarzında bildiriler kabul edilmeyecektir.

• Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmelidir.

• Bildirilerin yazım kurallarına uygun olmasından giriş yapan yazar sorumlu olup, yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Özetler başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır. Bildiri formatı aşağıda belirtilen noktalara uygun hazırlanmalıdır.

o Başlık: Büyük harf, kısaltma kullanılmamalı, cümle formatında yazılmalıdır.

o Yazarlar: İsimler ve kurumlar ayrı ayrı girilmelidir. İletişim için yazarlar e-mail ve telefon numaralarını belirtmelidirler.

o Kelime sayısı: Başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır.

o Anahtar kelimeler: MeSH’ten seçilebilmeli, 3-5 adet olmalıdır.

o Özet içindeki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerlerde açık yazılmalıdır.

o Özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.

Araştırmalar: Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç

Olgu Sunumları: Giriş, Olgu/Olgular, Sonuç

o Özet içerisinde en fazla 1 adet resim ve/veya 1 tablo olmalıdır.

• Bildiri değerlendirme kurulu üyeleri bildirileri içeriklerine, yazım dillerine ve literatüre getirdikleri yeniliğe göre dernek yönetim kurulu ve kongre yürütme kurulu tarafından belirlenmiş olan puanlama sistemine uygun şekilde puanlayacaklar ve bu puanlamaya göre bildirilerin kabul edilip edilmeyeceği; kabul edilen bildirilerin poster veya sözel sunum olarak değerlendirileceği kararlaştırılacaktır. Olgu sunumları sadece poster sunum olarak kabul edilecektir.

• Hakem değerlendirmesi sonuçları, tüm bildirilerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, bildiri girişini yapmış olan yazarların mail adreslerine gönderilecektir.

• Bildiri özetlerinin kabulü ve kongre bildirileri içerisinde yer alması için yazarlardan en az birinin 01 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.

• Poster ve sözel bildirilerin her ikisinin de yayınlanması için kongre sırasında sunulmuş olması gereklidir. Kabul edilen ve kongre sırasında sözel veya poster olarak sunulmuş olan bildiriler Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisinin Aralık ayı sayısında yayınlanacaktır.

Sunulmamış olan sözel ve poster bildiriler kongreye kabul edilmiş olsalar dahi, kongre kitapçığında yer almayacaklardır.

• Kabul edilen en iyi 3 çalışmaya destek ödülleri verilecektir.

Kayıt & Konaklama

KAYIT KONAKLAMA 4 MAYIS 2019 ÖNCESİ 4 MAYIS 2019 SONRASI
Uzman 6000 TL 6500 TL
Araştırma Görevlisi, Fellow, Pratisyen 5500 TL 6000 TL
Hemşire, Fizyoterapist 5500 TL 6000 TL
Firma Temsilcisi 6000 TL 6500 TL

• Konaklama ücretlerine KDV dahil değildir. KDV oranı % 18’dir.

• Konaklama ücretleri 3 gecelik olup, 13 Kasım giriş - 16 Kasım çıkışı kapsamaktadır.

• Ela Quality Kongre Merkezi herşey dahil sistemi ile hizmet vermektedir.

• Organizasyon sekretaryası aracılığı ile konaklama almayan ve sadece kayıt yaptıran katılımcıların 13-16 Kasım tarihlerinde kongre merkezine giriş yapabilmeleri ve belirtilen günlerde 09:00 - 18:00 saatleri arasında otel konsepti dahilinde hizmetlerden faydalanabilmeleri için kongre kayıt ücretlerine ek olarak günlük 350 TL + %18 KDV ödemeleri gerekmektedir.


Kongre Kayıt Ücreti

• Kayıt ücretine KDV dahil değildir. KDV oranı % 18’dir.

• Kongre kayıt ücreti 4 Mayıs 2019 tarihine kadar 750 TL, 4 Mayıs 2019 ve sonrası için 1000 TL'dir.


Kayıt & Konaklama İptal Şartları

• Konaklama iptal talepleri GenX Kongre Organizasyon’a yazılı olarak bildirilmelidir.

• 5 Mart 2019 tarihine kadar yapılan iptal taleplerinde banka masrafları kesildikten sonra iade gerçekleştirilecektir.

• 5 Mart 2019’dan sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.

• En geç 10 Kasım tarihine kadar isim değişikliği yapılabilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak değişiklikler ile ilgili Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği ve GenX Kongre Organizasyon sorumluluk kabul etmemektedir.

• Tüm iadeler kongre sonrasında gerçekleştirilecektir.


Transfer

• 13-16 Kasım 2019 tarihlerinde (13 Kasım geliş ve 16 Kasım dönüş olmak üzere) Kongre Düzenleme Kurulu’nun belirlediği saatlerde yapılacak olan transferler, kayıt & konaklama ücretine dahil olacaktır.

• Bu tarihler dışında talep edilecek transferler için GenX Kongre ile irtibata geçebilirsiniz.


Kayıt, Konaklama, Transfer ve Sponsorluk Ücretlerinin Yatırılacağı Hesap Numarası

Hesap Adı : Geniks Kongre Org. Ve. Tur. Hizm. Tic. Ltd. Şti.
Banka : Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu : Ahmediye - Üsküdar - 740
IBAN TL : TR77 0006 2000 7400 0006 2985 01

Kongre Merkezi

Ela Quality Kongre Merkezi

Belek / Antalya

To Top ↑